تعداد پـــــخشعـــلـاقــمـنــدی
334028
2

ااطلاعات موزیک ویدیو تگرگ (دموی آلبوم)